Làm thế nào để phòng ngừa sâu bệnh và côn trùng gây hại cho cây?

- Để phòng ngừa sâu bệnh và côn trùng gây hại, bạn nên giữ cây cảnh sạch sẽ và kiểm tra thường xuyên. Loại bỏ các lá hoặc cành bị nhiễm bệnh và cắt bỏ những phần cây bị tổn thương. Sử dụng phân hữu cơ và bón phân để tăng cường sức đề kháng của cây. Nếu cần, sử dụng thuốc trừ sâu hoặc phương pháp tự nhiên để xử lý sâu bệnh và côn trùng gây hại.