Nhân Viên Kỹ Thuật Cây Xanh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cây Xanh

Số lượng: 2

Thời hạn: 30/11/2023

Địa chỉ làm việc: 573 Nguyễn Hữu Thọ - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh cây cảnh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh cây cảnh

Số lượng: 3

Thời hạn: 30/11/2023

Địa chỉ làm việc: 573 Nguyễn Hữu Thọ - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh

Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh

Số lượng: 5

Thời hạn: 30/11/2023

Địa chỉ làm việc: Lô 25 Võ Chí Công - Hòa Quý - TP. Đà Nẵng

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CÂY CẢNH ONLINE

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CÂY CẢNH ONLINE

Số lượng: 2

Thời hạn: 30/11/2023

Địa chỉ làm việc: 573 Nguyễn Hữu Thọ - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng