Cây Cảnh Đà Nẵng
Làm thế nào để chọn chậu phù hợp cho cây cảnh?

- Chậu cây nên có lỗ thoát nước để tránh ngập úng đất. Chất liệu chậu có thể là gốm, nhựa, gỗ hoặc sứ, tùy thuộc vào sở thích cá nhân và yêu cầu của cây. Chọn chậu có kích thước phù hợp để cho cây có không gian phát triển và đảm bảo rễ có đủ không gian để lưu thông và tăng trưởng.