Máy móc, thiết bị
STT TÊN THIẾT BỊ TÍNH NĂNG NƯỚC SẢN XUẤT NĂM SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG HÌNH ẢNH
1 Máy tính để bàn Hoạt động tốt Liên doanh 2012 15 máy link
2 Máy tính để bàn Hoạt động tốt Liên doanh 2012 15 máy link

 

DMCA.com Protection Status