Cây Cảnh Đà Nẵng
Danh mục các hợp đồng đã thực hiện
STT CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
1 Công trình trồng cây sân vườn Thủy điện Sông Tranh 2 – huyện Trà My – Tỉnh Quảng Nam Liên doanh cùng Công ty CP Nt
2 Công trình trồng cây sân vườn Thủy điện Sông Tranh 2 – huyện Trà My – Tỉnh Quảng Nam Liên doanh cùng Công ty CP Nt