Tầm nhìn

 

 

Phát triển song hành cùng đất nước;
Thân thiện với môi trường;
Vươn lên tầm cao mới;
Hợp tác cùng phát triển .

 

“ Cây cảnh , cây xanh Hoa Sen Việt – Tinh thần Người Việt”.