CHÍNH SÁCH

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức  CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng.

I. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

“Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho  CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, dân tộc, màu da, ngày sinh, và các thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo và các đức tin tương tự khác.
Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho CÂY CẢNH ĐÀ NẴNGCÂY CẢNH ĐÀ NẴNG sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc  CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện. Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG không thể hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán cho. Bên cạnh những Thông Tin Cá Nhân bạn trực tiếp cung cấp cho CÂY CẢNH ĐÀ NẴNGCÂY CẢNH ĐÀ NẴNG có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn:

Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng hoặc các tài liệu tương tự khác;
Các nguồn thông tin đại chúng khác như danh bạ;
Từ các trang mạng xã hội của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
Nhanh mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là fan của các trang đó;
Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng;
Thông qua việc bạn liên lạc, trao đổi với  CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
Thông qua việc bạn tham gia các cuộc thi do CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG tổ chức;
Từ các tổ chức hoặc đơn vị khác nhau thuộc CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG;
Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có mối quan hệ hợp đồng với bạn;
Từ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị (marketing) hoặc đối tác tiếp thị (marketing); hoặc
Từ việc sử dụng các ứng dụng, trang web của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG, bao gồm tất cả các ứng dụng, trang web do CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG điều hành và mang nhãn hiệu tương ứng (các “Ứng Dụng” và “Trang Web”).
Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các Trang Web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS và khi ứng dụng CÂY CẢNH XANH của bạn đang hoạt động.

II. Mục Đích Thu Thập Xử Lý Thông Tin

CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa (logistics), hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây (“Mục Đích”): Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG:

Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
Nhằm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo yêu cầu của bạn;
Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Ứng Dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng
Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu;
Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa; và
Nhằm sử dụng Cookies để xải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.
Mục đích chung:

nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi; và
nhằm giúp CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
và bạn đồng ý và cho phép CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

III. Mục Đích Tiếp Thị và Quảng Bá

Công ty cổ phần dịch vụ CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích khác như sau (“Mục Đích Bổ Sung”):

Gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty;thông báo và gửi cho bạn lời mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức;

Xử lý việc đăng ký tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về việc tham gia của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ;
theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email.

IV. Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia không phải quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG cung cấp (“Quốc Gia Thay Thế”), cho các công ty thuộc CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế và/hoặc khi các máy chủ của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế theo quy định tại Chính Sách này.

V. Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, CÂY CẢNH XANH có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh CÂY CẢNH XANH, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

Các đối tác của CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG, bao gồm các bên CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;
Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
Các công ty nghiên cứu thị trường;
Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
Các tổ chức khác trong CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG 
Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.

Phương Thức và Công Cụ Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ

DMCA.com Protection Status